Списък на файловете в пакета ctfutils в stretch, архитектура i386

/usr/bin/ctfconvert
/usr/bin/ctfdump
/usr/bin/ctfmerge
/usr/lib/libctf.so.0
/usr/share/doc/ctfutils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ctfutils/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/ctfutils/copyright
/usr/share/man/man1/ctfconvert.1.gz
/usr/share/man/man1/ctfdump.1.gz
/usr/share/man/man1/ctfmerge.1.gz