Списък на файловете в пакета bam в stretch, архитектура i386

/usr/bin/bam
/usr/share/doc/bam/bam.html
/usr/share/doc/bam/bam_logo.png
/usr/share/doc/bam/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bam/copyright
/usr/share/man/man1/bam.1.gz