Списък на файловете в пакета autogen в stretch, архитектура i386

/usr/bin/autogen
/usr/bin/autoopts-config
/usr/bin/columns
/usr/bin/getdefs
/usr/bin/xml2ag
/usr/lib/i386-linux-gnu/autogen/tpl-config.tlib
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/autoopts.pc
/usr/share/aclocal/autoopts.m4
/usr/share/autogen/Mdoc.pm
/usr/share/autogen/aginfo.tpl
/usr/share/autogen/aginfo3.tpl
/usr/share/autogen/agman-cmd.tpl
/usr/share/autogen/agman-file.tpl
/usr/share/autogen/agman.tlib
/usr/share/autogen/agman1.tpl
/usr/share/autogen/agman3.tpl
/usr/share/autogen/agmdoc-cmd.tpl
/usr/share/autogen/agmdoc-file.tpl
/usr/share/autogen/agpl.lic
/usr/share/autogen/agtexi-cmd.tpl
/usr/share/autogen/agtexi-file.tpl
/usr/share/autogen/autoopts.m4
/usr/share/autogen/bits.tpl
/usr/share/autogen/cmd-doc.tlib
/usr/share/autogen/confmacs.tlib
/usr/share/autogen/conftest.tpl
/usr/share/autogen/def2pot.tpl
/usr/share/autogen/fsm-macro.tlib
/usr/share/autogen/fsm-trans.tlib
/usr/share/autogen/fsm.tpl
/usr/share/autogen/getopt.tpl
/usr/share/autogen/gpl.lic
/usr/share/autogen/gplv2.lic
/usr/share/autogen/lgpl.lic
/usr/share/autogen/lgplv2.lic
/usr/share/autogen/libopts-41.1.16.tar.gz
/usr/share/autogen/liboptschk.m4
/usr/share/autogen/man2mdoc
/usr/share/autogen/man2texi
/usr/share/autogen/mbsd.lic
/usr/share/autogen/mdoc2man
/usr/share/autogen/mdoc2texi
/usr/share/autogen/optcode.tlib
/usr/share/autogen/opthead.tlib
/usr/share/autogen/options.tpl
/usr/share/autogen/optlib.tlib
/usr/share/autogen/optmain.tlib
/usr/share/autogen/perlopt.tpl
/usr/share/autogen/rc-sample.tpl
/usr/share/autogen/stdoptions.def
/usr/share/autogen/str2enum.tpl
/usr/share/autogen/str2init.tlib
/usr/share/autogen/str2mask.tpl
/usr/share/autogen/strings.tpl
/usr/share/autogen/texi2man
/usr/share/autogen/texi2mdoc
/usr/share/autogen/usage.tlib
/usr/share/doc/autogen/README.Debian
/usr/share/doc/autogen/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/autogen/changelog.gz
/usr/share/doc/autogen/copyright
/usr/share/doc/autogen/examples/Makefile
/usr/share/doc/autogen/examples/checkopt.def
/usr/share/doc/autogen/examples/main.c
/usr/share/info/autogen.info-1.gz
/usr/share/info/autogen.info-2.gz
/usr/share/info/autogen.info-3.gz
/usr/share/info/autogen.info.gz
/usr/share/man/man1/autogen.1.gz
/usr/share/man/man1/autoopts-config.1.gz
/usr/share/man/man1/columns.1.gz
/usr/share/man/man1/getdefs.1.gz
/usr/share/man/man1/xml2ag.1.gz