Списък на файловете в пакета liburweb0 в stretch, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/liburweb.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/liburweb.so.0.0.0
/usr/share/doc/liburweb0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liburweb0/changelog.gz
/usr/share/doc/liburweb0/copyright