Списък на файловете в пакета libdbusmenu-tools в stretch, архитектура armhf

/usr/lib/libdbusmenu/dbusmenu-bench
/usr/lib/libdbusmenu/dbusmenu-dumper
/usr/lib/libdbusmenu/dbusmenu-testapp
/usr/share/doc/libdbusmenu-tools/AUTHORS
/usr/share/doc/libdbusmenu-tools/NEWS.gz
/usr/share/doc/libdbusmenu-tools/README
/usr/share/doc/libdbusmenu-tools/README.dbusmenu-bench
/usr/share/doc/libdbusmenu-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdbusmenu-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/libdbusmenu-tools/copyright