Списък на файловете в пакета hp48cc в stretch, архитектура armhf

/usr/bin/hp48cc
/usr/share/doc/hp48cc/README
/usr/share/doc/hp48cc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hp48cc/changelog.gz
/usr/share/doc/hp48cc/copyright
/usr/share/doc/hp48cc/examples/README
/usr/share/doc/hp48cc/examples/accuracy.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/astro.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/fact.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/gcd.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/hello.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/inform.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/pi1.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/pi2.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/sort.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/tutorial.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/xcos.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/xexp.hpc
/usr/share/doc/hp48cc/examples/xsin.hpc
/usr/share/man/man1/hp48cc.1.gz