Списък на файловете в пакета heartbeat-dev в stretch, архитектура armhf

/usr/lib/heartbeat/plugins/HBauth/crc.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBauth/crc.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBauth/md5.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBauth/md5.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBauth/sha1.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBauth/sha1.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/bcast.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/bcast.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/mcast.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/mcast.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/mcast6.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/mcast6.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/ping.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/ping.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/ping6.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/ping6.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/ping_group.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/ping_group.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/serial.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/serial.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/ucast.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/ucast.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/ucast6.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/HBcomm/ucast6.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/quorum/majority.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/quorum/majority.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/quorum/twonodes.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/quorum/twonodes.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/quorum/weight.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/quorum/weight.la
/usr/lib/heartbeat/plugins/tiebreaker/twonodes.a
/usr/lib/heartbeat/plugins/tiebreaker/twonodes.la
/usr/share/doc/heartbeat-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/heartbeat-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/heartbeat-dev/copyright