Списък на файловете в пакета golint в stretch, архитектура armhf

/usr/bin/golint
/usr/share/doc/golint/README.md
/usr/share/doc/golint/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golint/copyright
/usr/share/golint/emacs/golint.el
/usr/share/golint/vim/ftplugin/go/lint.vim