Списък на файловете в пакета geany-plugin-ctags в stretch, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/geany/geanyctags.so
/usr/share/doc/geany-plugin-ctags/README.gz
/usr/share/doc/geany-plugin-ctags/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/geany-plugin-ctags/copyright