Списък на файловете в пакета gdc в stretch, архитектура armhf

/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gdc
/usr/bin/gdc
/usr/share/doc/gdc/README.Debian
/usr/share/doc/gdc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gdc/copyright
/usr/share/man/man1/arm-linux-gnueabihf-gdc.1.gz
/usr/share/man/man1/gdc.1.gz