Списък на файловете в пакета asis-programs в stretch, архитектура armhf

/usr/bin/asistant
/usr/bin/gnatcheck
/usr/bin/gnatelim
/usr/bin/gnatstub
/usr/share/doc/asis-programs/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/asis-programs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/asis-programs/changelog.gz
/usr/share/doc/asis-programs/copyright
/usr/share/man/man1/asistant.1.gz
/usr/share/man/man1/gnatcheck.1.gz
/usr/share/man/man1/gnatelim.1.gz
/usr/share/man/man1/gnatstub.1.gz