Списък на файловете в пакета orbit2-nameserver в stretch, архитектура armel

/usr/bin/name-client-2
/usr/bin/orbit-name-server-2
/usr/share/doc/orbit2-nameserver/AUTHORS
/usr/share/doc/orbit2-nameserver/NEWS.gz
/usr/share/doc/orbit2-nameserver/README
/usr/share/doc/orbit2-nameserver/TODO
/usr/share/doc/orbit2-nameserver/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/orbit2-nameserver/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/orbit2-nameserver/changelog.gz
/usr/share/doc/orbit2-nameserver/copyright
/usr/share/man/man1/name-client-2.1.gz
/usr/share/man/man1/orbit-name-server-2.1.gz