Списък на файловете в пакета lld-4.0 в stretch, архитектура armel

/usr/bin/ld.lld-4.0
/usr/bin/lld-4.0
/usr/bin/lld-link-4.0
/usr/lib/llvm-4.0/bin/ld.lld
/usr/lib/llvm-4.0/bin/lld
/usr/lib/llvm-4.0/bin/lld-link
/usr/share/doc/lld-4.0/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/lld-4.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lld-4.0/copyright
/usr/share/man/man1/ld.lld-4.0.1.gz