Списък на файловете в пакета libisl15 в stretch, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libisl.so.15
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libisl.so.15.3.0
/usr/share/doc/libisl15/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libisl15/changelog.gz
/usr/share/doc/libisl15/copyright