Списък на файловете в пакета libgnat-6 в stretch, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libgnarl-6.so.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libgnat-6.so.1
/usr/share/doc/libgnat-6
/usr/share/lintian/overrides/libgnat-6