Списък на файловете в пакета lazarus-ide-qt4-1.6 в stretch, архитектура armel

/usr/lib/lazarus/1.6.2/lazarus-qt4
/usr/share/doc/lazarus-ide-qt4-1.6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lazarus-ide-qt4-1.6/copyright
/usr/share/lintian/overrides/lazarus-ide-qt4-1.6