Списък на файловете в пакета geany-plugin-scope в stretch, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/geany/scope.so
/usr/share/doc/geany-plugin-scope/README
/usr/share/doc/geany-plugin-scope/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/geany-plugin-scope/changelog.gz
/usr/share/doc/geany-plugin-scope/copyright
/usr/share/doc/geany-plugin-scope/html/codes.html
/usr/share/doc/geany-plugin-scope/html/scope.html
/usr/share/geany-plugins/scope/BreakPoint.png
/usr/share/geany-plugins/scope/BreakPoint22.png
/usr/share/geany-plugins/scope/Continue.png
/usr/share/geany-plugins/scope/Continue22.png
/usr/share/geany-plugins/scope/Continue24.png
/usr/share/geany-plugins/scope/Kill.png
/usr/share/geany-plugins/scope/Kill22.png
/usr/share/geany-plugins/scope/Kill24.png
/usr/share/geany-plugins/scope/Pause.png
/usr/share/geany-plugins/scope/Pause22.png
/usr/share/geany-plugins/scope/Pause24.png
/usr/share/geany-plugins/scope/RunToCursor.png
/usr/share/geany-plugins/scope/RunToCursor22.png
/usr/share/geany-plugins/scope/RunToCursor24.png
/usr/share/geany-plugins/scope/RunToMethod.png
/usr/share/geany-plugins/scope/RunToMethod22.png
/usr/share/geany-plugins/scope/RunToMethod24.png
/usr/share/geany-plugins/scope/StepInto.png
/usr/share/geany-plugins/scope/StepInto22.png
/usr/share/geany-plugins/scope/StepInto24.png
/usr/share/geany-plugins/scope/StepOut.png
/usr/share/geany-plugins/scope/StepOut22.png
/usr/share/geany-plugins/scope/StepOut24.png
/usr/share/geany-plugins/scope/StepOver.png
/usr/share/geany-plugins/scope/StepOver22.png
/usr/share/geany-plugins/scope/StepOver24.png
/usr/share/geany-plugins/scope/scope.glade