Списък на файловете в пакета cmake-curses-gui в stretch, архитектура armel

/usr/bin/ccmake
/usr/share/doc/cmake-curses-gui/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/cmake-curses-gui/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cmake-curses-gui/copyright
/usr/share/man/man1/ccmake.1.gz