Списък на файловете в пакета valabind в stretch, архитектура arm64

/usr/bin/valabind
/usr/bin/valabind-cc
/usr/share/doc/valabind/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/valabind/copyright
/usr/share/man/man1/valabind-cc.1.gz
/usr/share/man/man1/valabind.1.gz