Списък на файловете в пакета libxerces-c-samples в stretch, архитектура arm64

/usr/bin/CreateDOMDocument
/usr/bin/DOMCount
/usr/bin/DOMPrint
/usr/bin/EnumVal
/usr/bin/MemParse
/usr/bin/PParse
/usr/bin/PSVIWriter
/usr/bin/Redirect
/usr/bin/SAX2Count
/usr/bin/SAX2Print
/usr/bin/SAXCount
/usr/bin/SAXPrint
/usr/bin/SCMPrint
/usr/bin/SEnumVal
/usr/bin/StdInParse
/usr/bin/XInclude
/usr/share/doc/libxerces-c-samples/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libxerces-c-samples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxerces-c-samples/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libxerces-c-samples
/usr/share/man/man1/CreateDOMDocument.1.gz
/usr/share/man/man1/DOMCount.1.gz
/usr/share/man/man1/DOMPrint.1.gz
/usr/share/man/man1/EnumVal.1.gz
/usr/share/man/man1/MemParse.1.gz
/usr/share/man/man1/PParse.1.gz
/usr/share/man/man1/PSVIWriter.1.gz
/usr/share/man/man1/Redirect.1.gz
/usr/share/man/man1/SAX2Count.1.gz
/usr/share/man/man1/SAX2Print.1.gz
/usr/share/man/man1/SAXCount.1.gz
/usr/share/man/man1/SAXPrint.1.gz
/usr/share/man/man1/SCMPrint.1.gz
/usr/share/man/man1/SEnumVal.1.gz
/usr/share/man/man1/StdInParse.1.gz
/usr/share/man/man1/XInclude.1.gz
/usr/share/man/man1/xerces-c-sample.1.gz