Списък на файловете в пакета libsvm-tools в stretch, архитектура arm64

/usr/bin/svm-checkdata
/usr/bin/svm-easy
/usr/bin/svm-grid
/usr/bin/svm-predict
/usr/bin/svm-scale
/usr/bin/svm-subset
/usr/bin/svm-train
/usr/share/doc/libsvm-tools/FAQ.html
/usr/share/doc/libsvm-tools/README.gz
/usr/share/doc/libsvm-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsvm-tools/copyright
/usr/share/doc/libsvm-tools/examples/heart_scale.gz
/usr/share/man/man1/svm-checkdata.1.gz
/usr/share/man/man1/svm-easy.1.gz
/usr/share/man/man1/svm-grid.1.gz
/usr/share/man/man1/svm-predict.1.gz
/usr/share/man/man1/svm-scale.1.gz
/usr/share/man/man1/svm-subset.1.gz
/usr/share/man/man1/svm-train.1.gz