Списък на файловете в пакета libomp5-7 в stretch, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libomp.so.5
/usr/lib/llvm-7/lib/libomp-7.so.5
/usr/lib/llvm-7/lib/libomp.so.5
/usr/share/doc/libomp5-7/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libomp5-7/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libomp5-7/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libomp5-7