Списък на файловете в пакета gdc в stretch, архитектура arm64

/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gdc
/usr/bin/gdc
/usr/share/doc/gdc/README.Debian
/usr/share/doc/gdc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gdc/copyright
/usr/share/man/man1/aarch64-linux-gnu-gdc.1.gz
/usr/share/man/man1/gdc.1.gz