Списък на файловете в пакета gb в stretch, архитектура arm64

/usr/bin/gb
/usr/bin/gb-vendor
/usr/share/doc/gb/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/gb/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gb/copyright