Списък на файловете в пакета cbp2make в stretch, архитектура arm64

/usr/bin/cbp2make
/usr/share/doc/cbp2make/README.Debian
/usr/share/doc/cbp2make/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/cbp2make/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cbp2make/changelog.gz
/usr/share/doc/cbp2make/copyright
/usr/share/doc/cbp2make/usage.txt
/usr/share/man/man1/cbp2make.1.gz