Списък на файловете в пакета lisaac в stretch, архитектура amd64

/usr/bin/lisaac
/usr/share/doc/lisaac/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/lisaac/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lisaac/changelog.gz
/usr/share/doc/lisaac/copyright
/usr/share/man/man1/lisaac.1.gz
/usr/share/man/man1/shorter.1.gz