Списък на файловете в пакета haskell-debian-utils в stretch, архитектура amd64

/usr/bin/apt-get-build-depends
/usr/bin/debian-report
/usr/bin/fakechanges
/usr/share/doc/haskell-debian-utils/buildinfo_amd64.gz
/usr/share/doc/haskell-debian-utils/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/haskell-debian-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/haskell-debian-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/haskell-debian-utils/copyright
/usr/share/lintian/overrides/haskell-debian-utils
/usr/share/man/man1/apt-get-build-depends.1.gz
/usr/share/man/man1/debian-report.1.gz
/usr/share/man/man1/fakechanges.1.gz