Списък на файловете в пакета golang в stretch, архитектура amd64

/usr/share/doc/golang/changelog.gz
/usr/share/doc/golang/copyright