Списък на файловете в пакета golang-src в stretch, архитектура amd64

/usr/share/doc/golang-src/changelog.gz
/usr/share/doc/golang-src/copyright
/usr/share/go