Списък на файловете в пакета gobjc-6 в stretch, архитектура amd64

/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/6/cc1obj
/usr/share/doc/gcc-6-base/ObjC/README.gz
/usr/share/doc/gcc-6-base/ObjC/THREADS.gz
/usr/share/doc/gcc-6-base/ObjC/changelog.libobjc.gz
/usr/share/doc/gobjc-6
/usr/share/lintian/overrides/gobjc-6