Списък на файловете в пакета gobjc-6-multilib-sparc64-linux-gnu в stretch, архитектура amd64

/usr/share/doc/gobjc-6-multilib-sparc64-linux-gnu