Списък на файловете в пакета gfortran-arm-linux-gnueabi в stretch, архитектура amd64

/usr/bin/arm-linux-gnueabi-gfortran
/usr/share/doc/gfortran-arm-linux-gnueabi
/usr/share/lintian/overrides/gfortran-arm-linux-gnueabi