Списък на файловете в пакета gfortran-6-multilib-powerpc-linux-gnu в stretch, архитектура amd64

/usr/share/doc/gfortran-6-multilib-powerpc-linux-gnu