Списък на файловете в пакета geany-plugin-geniuspaste в stretch, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/geany/geniuspaste.so
/usr/share/doc/geany-plugin-geniuspaste/README.gz
/usr/share/doc/geany-plugin-geniuspaste/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/geany-plugin-geniuspaste/copyright
/usr/share/geany-plugins/geniuspaste/pastebins/codepad.org.conf
/usr/share/geany-plugins/geniuspaste/pastebins/dpaste.de.conf
/usr/share/geany-plugins/geniuspaste/pastebins/fpaste.org.conf
/usr/share/geany-plugins/geniuspaste/pastebins/paste.debian.net.conf
/usr/share/geany-plugins/geniuspaste/pastebins/pastebin.geany.org.conf
/usr/share/geany-plugins/geniuspaste/pastebins/sprunge.us.conf
/usr/share/geany-plugins/geniuspaste/pastebins/tinypaste.com.conf