Списък на файловете в пакета gdc-mipsel-linux-gnu в stretch, архитектура amd64

/usr/bin/mipsel-linux-gnu-gdc
/usr/share/doc/gdc-mipsel-linux-gnu
/usr/share/man/man1/mipsel-linux-gnu-gdc.1.gz