Списък на файловете в пакета gcj-alpha-linux-gnu в stretch, архитектура amd64

/usr/bin/alpha-linux-gnu-gcj
/usr/share/doc/gcj-alpha-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/gcj-alpha-linux-gnu