Списък на файловете в пакета gccgo-m68k-linux-gnu в stretch, архитектура amd64

/usr/bin/m68k-linux-gnu-gccgo
/usr/share/doc/gccgo-m68k-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/gccgo-m68k-linux-gnu