Списък на файловете в пакета gccgo-6-multilib-s390x-linux-gnu в stretch, архитектура amd64

/usr/lib/gcc-cross/s390x-linux-gnu/6/32/libgo.a
/usr/lib/gcc-cross/s390x-linux-gnu/6/32/libgo.so
/usr/lib/gcc-cross/s390x-linux-gnu/6/32/libgobegin.a
/usr/lib/gcc-cross/s390x-linux-gnu/6/32/libgolibbegin.a
/usr/lib/gcc-cross/s390x-linux-gnu/6/32/libnetgo.a
/usr/share/doc/gccgo-6-multilib-s390x-linux-gnu