Списък на файловете в пакета gccgo-6-multilib-mipsel-linux-gnu в stretch, архитектура amd64

/usr/lib/gcc-cross/mipsel-linux-gnu/6/64/libgo.a
/usr/lib/gcc-cross/mipsel-linux-gnu/6/64/libgo.so
/usr/lib/gcc-cross/mipsel-linux-gnu/6/64/libgobegin.a
/usr/lib/gcc-cross/mipsel-linux-gnu/6/64/libgolibbegin.a
/usr/lib/gcc-cross/mipsel-linux-gnu/6/64/libnetgo.a
/usr/lib/gcc-cross/mipsel-linux-gnu/6/n32/libgo.a
/usr/lib/gcc-cross/mipsel-linux-gnu/6/n32/libgo.so
/usr/lib/gcc-cross/mipsel-linux-gnu/6/n32/libgobegin.a
/usr/lib/gcc-cross/mipsel-linux-gnu/6/n32/libgolibbegin.a
/usr/lib/gcc-cross/mipsel-linux-gnu/6/n32/libnetgo.a
/usr/share/doc/gccgo-6-multilib-mipsel-linux-gnu