Списък на файловете в пакета clang в stretch, архитектура amd64

/usr/bin/asan_symbolize
/usr/bin/c-index-test
/usr/bin/clang
/usr/bin/clang++
/usr/bin/clang-apply-replacements
/usr/bin/clang-check
/usr/bin/clang-query
/usr/bin/clang-tblgen
/usr/bin/scan-build
/usr/bin/scan-view
/usr/share/doc/clang/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/clang/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clang/copyright