Списък на файловете в пакета xemacs21-support в stretch, архитектура all

/etc/xemacs21/site-start.d/00debian.el
/usr/bin/editclient
/usr/share/doc/xemacs21-support/BUGS
/usr/share/doc/xemacs21-support/CHANGES-release.gz
/usr/share/doc/xemacs21-support/PROBLEMS.gz
/usr/share/doc/xemacs21-support/README
/usr/share/doc/xemacs21-support/README.packages.gz
/usr/share/doc/xemacs21-support/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xemacs21-support/changelog.gz
/usr/share/doc/xemacs21-support/copyright
/usr/share/icons/xemacs-icon.xpm
/usr/share/icons/xemacs-icon2.xbm
/usr/share/icons/xemacs-icon2.xpm
/usr/share/icons/xemacs-icon3.xpm
/usr/share/info/xemacs21/cl.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/custom.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/emodules.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/external-widget.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/info.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/internals.info-1.gz
/usr/share/info/xemacs21/internals.info-2.gz
/usr/share/info/xemacs21/internals.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/lispref.info-1.gz
/usr/share/info/xemacs21/lispref.info-2.gz
/usr/share/info/xemacs21/lispref.info-3.gz
/usr/share/info/xemacs21/lispref.info-4.gz
/usr/share/info/xemacs21/lispref.info-5.gz
/usr/share/info/xemacs21/lispref.info-6.gz
/usr/share/info/xemacs21/lispref.info-7.gz
/usr/share/info/xemacs21/lispref.info-8.gz
/usr/share/info/xemacs21/lispref.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/new-users-guide.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/standards.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/term.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/termcap.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/texinfo.info-1.gz
/usr/share/info/xemacs21/texinfo.info-2.gz
/usr/share/info/xemacs21/texinfo.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/widget.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/xemacs-faq.info-1.gz
/usr/share/info/xemacs21/xemacs-faq.info-2.gz
/usr/share/info/xemacs21/xemacs-faq.info.gz
/usr/share/info/xemacs21/xemacs.info-1.gz
/usr/share/info/xemacs21/xemacs.info-2.gz
/usr/share/info/xemacs21/xemacs.info-3.gz
/usr/share/info/xemacs21/xemacs.info-4.gz
/usr/share/info/xemacs21/xemacs.info.gz
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/BETA
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/CHARSETS
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/CODING-STANDARDS
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/CODINGS
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/COPYING
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/COPYING.LIB
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/DEBUG
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/DISTRIB
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/ETAGS.ChangeLog
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/ETAGS.EBNF
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/ETAGS.README
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/Emacs.ad
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/FTP
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/GNU
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/HELLO
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/InstallGuide
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/LPF
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/MACHINES
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/MAILINGLISTS
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/MORE.STUFF
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/MOTIVATION
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/NEWS
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/ONEWS
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/OONEWS
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/ORDERS
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/ORDERS.EUROPE
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/ORDERS.JAPAN
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/OXYMORONS
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/PACKAGES
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/README
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/README.HYPERBOLE
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/README.OO-BROWSER
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/SERVICE
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TERMS
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.cs
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.de
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.fr
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.hr
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.ja
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.ko
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.no
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.pl
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.ro
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.ru
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.se
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.sl
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/TUTORIAL.th
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/XKeysymDB
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/aliases.ksh
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/cbx.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/chr.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/chrm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/ctags.1
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/check0.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/check1.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/choose-down.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/choose-up.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/done-down.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/done-up.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/down-pushed.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/down.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/example-themes/europe-theme.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/example-themes/ex-custom-file
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/example-themes/example-theme.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/face.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/folder.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/open-down.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/open-up.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/option.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/radio0.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/radio1.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/reset-down.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/reset-up.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/right-pushed.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/right.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/save-down.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/save-up.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/set-down.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/set-up.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/state-down.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/state-up.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/toggle-off-down.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/toggle-off-up.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/toggle-on-down.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/custom/toggle-on-up.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/editclient.sh
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/emacskeys.sco
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/emacsstrs.sco
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-build.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-clear-at.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-cont.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-dismiss.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-down.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-evaluate-star.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-evaluate.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-fix.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-intro.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-introB.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-introD.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-introDB.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-run.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-run2.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-step-into.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-step-over.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-stop-in.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-stop.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-type.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/eos/eos-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/etags.1
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/gnu.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/gnu.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/gnuattach.1
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/gnuclient.1
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/gnudoit.1
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/gnuserv.1
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/gnuserv.README
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/gray1.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/gtkrc
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/idd/drop
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/idd/dropmsk
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/ms-kermit
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/ms-kermit-7bit
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/package-index.LATEST.gpg
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/adrian.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/adrianm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/ajc.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/ajcm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/baw.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/bawm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/ben.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/benm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/bw.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/bwm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/cthomp.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/cthompm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/didier.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/dkindred.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/dkindredm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/dmoore.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/dmoorem.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/dv.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/dvm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/fabrice.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/fabricem.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/golubev.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/golubevm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/hniksic.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/hniksicm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/jan.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/jareth.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/jarethm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/jens.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/jensm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/jmiller.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/jmillerm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/juhp.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/juhpm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/jwz.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/jwzm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/kazz.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/kazzm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/kyle.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/kylem.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/larsi.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/larsim.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/martin.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/martinm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/mcook.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/mcookm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/mly.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/mlym.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/morioka.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/moriokam.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/ograf.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/ografm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/pez.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/pezm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/piper.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/piperm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/rickc.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/rickcm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/slb.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/slbm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/sperber.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/sperberm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/stig.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/stigb.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/stigbm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/stigm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/thiessel.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/thiesselm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/vin.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/vinm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/vladimir.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/vladimirm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/wmperry.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/wmperrym.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/youngs.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/photos/youngsm.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/recycle.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/recycle2.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/refcard.ps.gz
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/refcard.tex
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/sample.Xdefaults
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/sample.init.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/sink.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/sparcworks/SW.Editor.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/sparcworks/sunpro-mailcap
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/tests/external-widget/Makefile
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/tests/external-widget/test-ew-motif.c
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/tests/external-widget/test-ew-xlib.c
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/compile-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/compile-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/compile-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/compile-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/compile-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/compile-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/compile-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/copy-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/copy-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/copy-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/copy-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/copy-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/copy-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/copy-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/cut-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/cut-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/cut-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/cut-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/cut-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/cut-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/cut-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/debug-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/debug-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/debug-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/debug-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/debug-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/debug-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/debug-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/disk-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/disk-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/disk-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/disk-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/disk-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/disk-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/disk-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/file-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/file-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/file-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/file-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/file-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/file-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/file-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/folder-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/folder-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/folder-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/folder-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/folder-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/folder-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/folder-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-def-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-def-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-def-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-def-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-def-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-def-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-def-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-exit-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-exit-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-exit-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-exit-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-exit-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-exit-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-exit-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-exit.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-exit.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-next-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-next-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-next-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-next-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-next-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-next-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-next-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-next.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-next.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-prev-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-prev-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-prev-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-prev-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-prev-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-prev-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-prev-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-prev.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-prev.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-up-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-up-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-up-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-up-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-up-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-up-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-up-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/info-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/last-win-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/last-win-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/last-win-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/last-win-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/last-win-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/last-win-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/last-win-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/mail-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/mail-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/mail-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/mail-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/mail-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/mail-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/mail-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/news-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/news-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/news-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/news-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/news-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/news-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/news-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/next-win-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/next-win-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/next-win-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/next-win-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/next-win-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/next-win-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/next-win-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/paste-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/paste-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/paste-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/paste-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/paste-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/paste-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/paste-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/printer-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/printer-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/printer-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/printer-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/printer-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/printer-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/printer-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/replace-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/replace-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/replace-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/replace-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/replace-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/replace-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/replace-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/spell-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/spell-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/spell-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/spell-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/spell-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/spell-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/spell-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/undo-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/undo-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/undo-dn.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/undo-up.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/undo-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/undo-xx.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/undo-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/workshop-cap-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/workshop-cap-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/workshop-up.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/toolbar/workshop-xx.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/trash.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs-beta.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs-enhanced.png
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs-fe.sh
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs-icon.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs-icon2.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs-icon2.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs-icon3.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs-ja.1
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs.1
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs.xbm
/usr/share/xemacs-21.4.24/etc/xemacs.xpm
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/ChangeLog
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/ChangeLog.1
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/ChangeLog.GTK
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/README
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/abbrev.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/about.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/alist.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/apropos.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/auto-autoloads.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/auto-save.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/auto-show.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/autoload.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/backquote.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/blessmail.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/buff-menu.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/buffer.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/build-report.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/byte-optimize.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/bytecomp-runtime.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/bytecomp.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/callers-of-rpt.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/check-features.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cl-compat.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cl-extra.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cl-macs.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cl-seq.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cl.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cmdloop.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/code-cmds.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/code-files.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/code-process.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/coding.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/compat.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/config.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/console.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cus-dep.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cus-edit.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cus-face.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cus-file.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cus-load.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/cus-start.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/custom-load.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/custom.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/derived.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/device.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/dialog-gtk.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/dialog-items.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/dialog.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/disass.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/disp-table.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/dragdrop.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/dump-paths.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/dumped-lisp.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/easy-mmode.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/easymenu.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/etags.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/events.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/extents.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/faces.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/files-nomule.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/files.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/fill.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/find-paths.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/finder-inf.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/finder.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/float-sup.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/font-lock.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/font-menu.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/font.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/fontl-hooks.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/format.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/frame.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gdk.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/generic-widgets.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/glade.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/glyphs.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gnome-widgets.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gnome.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gnuserv.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gpm.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-compose.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-extra.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-faces.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-ffi.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-file-dialog.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-font-menu.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-glyphs.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-init.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-iso8859-1.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-marshal.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-mouse.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-package.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-password-dialog.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-select.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-widget-accessors.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk-widgets.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gtk.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gui.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gutter-items.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/gutter.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/help-macro.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/help-nomule.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/help.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/hyper-apropos.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/indent.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/info.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/isearch-mode.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/iso8859-1.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/itimer-autosave.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/itimer.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/keydefs.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/keymap.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/ldap.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/lib-complete.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/lisp-mnt.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/lisp-mode.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/lisp.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/list-mode.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/loaddefs.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/loadhist.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/loadup-el.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/loadup.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/make-docfile.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/map-ynp.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/menubar-items.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/menubar.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/minibuf.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/misc.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mode-motion.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/modeline.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mouse.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/movemail.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/msw-faces.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/msw-font-menu.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/msw-glyphs.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/msw-init.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/msw-mouse.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/msw-select.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/arabic.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/auto-autoloads.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/canna-leim.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/chinese.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/custom-load.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/cyrillic.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/english.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/ethiopic.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/european.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/greek.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/hebrew.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/japanese.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/kinsoku.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/korean.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/latin.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/misc-lang.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/mule-category.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/mule-ccl.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/mule-charset.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/mule-cmds.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/mule-coding.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/mule-help.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/mule-init.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/mule-misc.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/mule-tty-init.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/mule-x-init.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/thai-xtis-chars.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/thai-xtis.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/viet-chars.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mule/vietnamese.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/multicast.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/mwheel.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/objects.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/obsolete.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/package-admin.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/package-get.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/package-info.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/package-net.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/package-ui.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/packages.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/page.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/paragraphs.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/paths.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/picture.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/printer.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/process.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/rect.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/register.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/replace.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/scrollbar.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/select.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/setup-paths.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/shadow.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/simple.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/site-load.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/sound.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/specifier.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/startup.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/subr.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/symbol-syntax.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/symbols.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/syntax.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/AT386.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/README
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/apollo.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/bg-mouse.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/bobcat.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/internal.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/keyswap.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/linux.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/lk201.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/news.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/pc-win.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/scoansi.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/sun-mouse.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/sun.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/sup-mouse.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/tvi970.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt-control.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt100-led.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt100.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt102.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt125.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt200.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt201.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt220.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt240.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt300.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt320.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt400.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/vt420.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/win32-win.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/wyse50.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/term/xterm.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/text-mode.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/text-props.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/toolbar-items.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/toolbar.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/tty-init.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/undo-stack.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/update-elc-2.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/update-elc.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/userlock.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/version.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/very-early-lisp.el
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/view-less.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/wid-browse.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/wid-edit.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/widget.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/widgets-gtk.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/win32-native.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/window-xemacs.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/window.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-compose.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-faces.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-font-menu.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-init.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-iso8859-1.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-misc.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-mouse.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-scrollbar.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-select.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-win-sun.elc
/usr/share/xemacs-21.4.24/lisp/x-win-xfree86.elc
/usr/share/xemacs21/site-packages/lisp/debian-rundir.el
/usr/share/xemacs21/site-packages/lisp/site-start.el