Списък на файловете в пакета ros-actionlib-msgs в stretch, архитектура all

/usr/share/actionlib_msgs/msg/GoalID.msg
/usr/share/actionlib_msgs/msg/GoalStatus.msg
/usr/share/actionlib_msgs/msg/GoalStatusArray.msg
/usr/share/doc/ros-actionlib-msgs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ros-actionlib-msgs/copyright