Списък на файловете в пакета libubsan0-powerpc-cross в stretch, архитектура all

/usr/powerpc-linux-gnu/lib/libubsan.so.0
/usr/powerpc-linux-gnu/lib/libubsan.so.0.0.0
/usr/share/doc/libubsan0-powerpc-cross
/usr/share/lintian/overrides/libubsan0-powerpc-cross