Списък на файловете в пакета libubsan0-armel-cross в stretch, архитектура all

/usr/arm-linux-gnueabi/lib/libubsan.so.0
/usr/arm-linux-gnueabi/lib/libubsan.so.0.0.0
/usr/share/doc/libubsan0-armel-cross
/usr/share/lintian/overrides/libubsan0-armel-cross