Списък на файловете в пакета libubsan0-arm64-cross в stretch, архитектура all

/usr/aarch64-linux-gnu/lib/libubsan.so.0
/usr/aarch64-linux-gnu/lib/libubsan.so.0.0.0
/usr/share/doc/libubsan0-arm64-cross
/usr/share/lintian/overrides/libubsan0-arm64-cross