Списък на файловете в пакета libstdc++6-m68k-cross в stretch, архитектура all

/usr/m68k-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6
/usr/m68k-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6.0.22
/usr/share/doc/libstdc++6-m68k-cross
/usr/share/gdb/auto-load/usr/m68k-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6.0.22-gdb.py
/usr/share/lintian/overrides/libstdc++6-m68k-cross