Списък на файловете в пакета libobjc4-arm64-cross в stretch, архитектура all

/usr/aarch64-linux-gnu/lib/libobjc.so.4
/usr/aarch64-linux-gnu/lib/libobjc.so.4.0.0
/usr/share/doc/libobjc4-arm64-cross
/usr/share/lintian/overrides/libobjc4-arm64-cross