Списък на файловете в пакета libn32gomp1-mips-cross в stretch, архитектура all

/usr/mips-linux-gnu/lib32/libgomp.so.1
/usr/mips-linux-gnu/lib32/libgomp.so.1.0.0
/usr/share/doc/libn32gomp1-mips-cross
/usr/share/lintian/overrides/libn32gomp1-mips-cross