Списък на файловете в пакета libjs-mathjax в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/libjs-mathjax/README.md
/usr/share/doc/libjs-mathjax/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjs-mathjax/copyright
/usr/share/javascript/mathjax/MathJax.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/AM_CHTML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/AM_CHTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/AM_HTMLorMML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/AM_HTMLorMML.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/AM_SVG-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/AM_SVG.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/Accessible-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/Accessible.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/MML_CHTML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/MML_CHTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/MML_HTMLorMML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/MML_HTMLorMML.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/MML_SVG-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/MML_SVG.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/MMLorHTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/Safe.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-AMS-MML_HTMLorMML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-AMS-MML_HTMLorMML.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-AMS-MML_SVG-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-AMS-MML_SVG.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-AMS_CHTML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-AMS_CHTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-AMS_HTML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-AMS_HTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-AMS_SVG-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-AMS_SVG.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-MML-AM_CHTML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-MML-AM_CHTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-MML-AM_HTMLorMML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-MML-AM_HTMLorMML.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-MML-AM_SVG-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/TeX-MML-AM_SVG.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/default.js
/usr/share/javascript/mathjax/config/local/local.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/AssistiveMML.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/CHTML-preview.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/HTML-CSS/handle-floats.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/MatchWebFonts.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/MathEvents.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/MathML/content-mathml.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/MathML/mml3.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/MathZoom.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/Safe.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/AMScd.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/AMSmath.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/AMSsymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/HTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/action.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/autobold.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/autoload-all.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/bbox.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/begingroup.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/boldsymbol.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/cancel.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/color.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/enclose.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/extpfeil.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/mathchoice.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/mediawiki-texvc.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/mhchem.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/newcommand.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/noErrors.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/noUndefined.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/unicode.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/TeX/verb.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/accessibility-menu.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/asciimath2jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/fast-preview.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/jsMath2jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/mml2jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/tex2jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/extensions/toMathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/Dingbats.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/MiscMathSymbolsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/MiscMathSymbolsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/MiscSymbolsAndArrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/SupplementalArrowsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/element/mml/optable/SupplementalArrowsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/AsciiMath/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/AsciiMath/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/a.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/b.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/c.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/d.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/e.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/f.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/fr.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/g.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/h.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/i.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/j.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/k.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/l.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/m.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/n.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/o.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/opf.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/p.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/q.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/r.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/s.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/scr.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/t.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/u.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/v.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/w.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/x.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/y.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/entities/z.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/MathML/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/TeX/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/input/TeX/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/autoload/annotation-xml.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/autoload/maction.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/autoload/menclose.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/autoload/mglyph.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/autoload/mmultiscripts.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/autoload/ms.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/autoload/mtable.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/autoload/multiline.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/AMS-Regular.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Caligraphic-Bold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Fraktur-Bold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Fraktur-Regular.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Main-Bold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Math-BoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/SansSerif-Bold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/SansSerif-Italic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/SansSerif-Regular.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Script-Regular.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Typewriter-Regular.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/CommonHTML/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/autoload/annotation-xml.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/autoload/maction.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/autoload/menclose.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/autoload/mglyph.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/autoload/mmultiscripts.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/autoload/ms.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/autoload/mtable.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/autoload/multiline.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size7/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Alphabets/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Alphabets/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Alphabets/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Arrows/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Fraktur/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Latin/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Latin/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Latin/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Main/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Main/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Main/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Marks/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Marks/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Marks/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Misc/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Misc/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Misc/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Normal/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Normal/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Normal/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Operators/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/SansSerif/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/SansSerif/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/SansSerif/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Script/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Script/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Shapes/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Shapes/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Symbols/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Variants/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Variants/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Variants/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/AlphaPresentForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/BBBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/BoldFraktur.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/ControlPictures.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/CurrencySymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/Cyrillic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/GreekBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/GreekSSBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/IPAExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/LatinExtendedAdditional.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/LatinExtendedD.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MathBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MathSSBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MiscMathSymbolsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MiscMathSymbolsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/NumberForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/PhoneticExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/SuperAndSubscripts.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/AlphaPresentForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/ControlPictures.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/CurrencySymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/Cyrillic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/GreekBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/GreekSSBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/IPAExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/LatinExtendedAdditional.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/MathBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/MathBoldScript.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/MathSSItalicBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/AlphaPresentForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/ControlPictures.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/CurrencySymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/Cyrillic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/GreekItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/IPAExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/LatinExtendedAdditional.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/MathItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/MathSSItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/MathScript.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/ij.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/AlphaPresentForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/BBBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/BlockElements.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/BoldFraktur.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/CJK.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/ControlPictures.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/CurrencySymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Cyrillic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Dingbats.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Fraktur.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekSSBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekSSBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Hiragana.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/IPAExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/LatinExtendedAdditional.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/LatinExtendedD.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathBoldScript.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathSSBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathSSItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathSSItalicBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathScript.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathTT.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MiscMathSymbolsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MiscMathSymbolsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MiscSymbolsAndArrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/NumberForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/PhoneticExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Specials.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/SuperAndSubscripts.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/SupplementalArrowsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/SupplementalArrowsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/ij.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsD/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsD/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsD/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsSm/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsSm/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsSm/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUp/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUp/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUp/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpD/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpD/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpD/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpSm/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpSm/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpSm/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Bold/PrivateUse.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/BoldItalic/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/BoldItalic/PrivateUse.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Italic/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Italic/PrivateUse.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Regular/PrivateUse.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeFiveSym/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeFiveSym/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeFourSym/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeFourSym/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeFourSym/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeOneSym/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeOneSym/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeOneSym/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeOneSym/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeThreeSym/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeThreeSym/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeThreeSym/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeTwoSym/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeTwoSym/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeTwoSym/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/Variants/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/Variants/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/Variants/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/fontdata-1.0.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/fontdata-beta.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/BBBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/Dingbats.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscMathSymbolsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Caligraphic/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Caligraphic/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Bold/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Bold/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Bold/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Regular/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Greek/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Greek/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Greek/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Greek/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/MiscMathSymbolsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/SupplementalArrowsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Italic/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Italic/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Italic/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Italic/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Regular/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Regular/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Regular/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Math/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Math/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Bold/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Bold/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Bold/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Italic/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Italic/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Italic/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Script/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Script/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Typewriter/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Typewriter/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Typewriter/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Typewriter/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/WinChrome/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/WinIE6/Regular/AMS.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/WinIE6/Regular/Bold.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/WinIE6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/imageFonts.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/HTML-CSS/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/NativeMML/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/NativeMML/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/PlainSource/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/PlainSource/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/PreviewHTML/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/PreviewHTML/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/autoload/annotation-xml.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/autoload/maction.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/autoload/menclose.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/autoload/mglyph.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/autoload/mmultiscripts.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/autoload/ms.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/autoload/mtable.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/autoload/multiline.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size7/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Alphabets/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Alphabets/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Alphabets/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Arrows/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Fraktur/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Latin/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Latin/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Latin/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Main/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Main/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Main/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Marks/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Marks/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Marks/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Misc/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Misc/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Misc/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Normal/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Normal/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Normal/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Operators/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/SansSerif/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/SansSerif/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/SansSerif/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Script/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Script/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Shapes/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Shapes/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Symbols/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Variants/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Variants/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Variants/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/Dingbats.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscMathSymbolsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Caligraphic/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Caligraphic/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Bold/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Bold/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Bold/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Regular/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/MiscMathSymbolsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/SupplementalArrowsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Math/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Math/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Bold/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Bold/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Bold/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Italic/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Italic/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Italic/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Script/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Typewriter/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Typewriter/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Typewriter/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/Typewriter/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/fonts/TeX/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/jax/output/SVG/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ast/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ast/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ast/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ast/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ast/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ast/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ast/ast.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bcc/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bcc/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bcc/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bcc/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bcc/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bcc/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bcc/bcc.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bg/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bg/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bg/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bg/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bg/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bg/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/bg/bg.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/br/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/br/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/br/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/br/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/br/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/br/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/br/br.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ca/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ca/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ca/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ca/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ca/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ca/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ca/ca.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cdo/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cdo/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cdo/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cdo/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cdo/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cdo/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cdo/cdo.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ce/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ce/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ce/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ce/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ce/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ce/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ce/ce.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cs/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cs/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cs/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cs/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cs/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cs/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cs/cs.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cy/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cy/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cy/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cy/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cy/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cy/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/cy/cy.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/da/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/da/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/da/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/da/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/da/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/da/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/da/da.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/de/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/de/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/de/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/de/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/de/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/de/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/de/de.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/diq/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/diq/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/diq/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/diq/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/diq/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/diq/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/diq/diq.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/en/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/en/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/en/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/en/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/en/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/en/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/en/en.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/eo/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/eo/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/eo/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/eo/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/eo/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/eo/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/eo/eo.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/es/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/es/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/es/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/es/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/es/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/es/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/es/es.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fa/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fa/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fa/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fa/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fa/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fa/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fa/fa.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fi/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fi/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fi/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fi/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fi/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fi/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fi/fi.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fr/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fr/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fr/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fr/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fr/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fr/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/fr/fr.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/gl/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/gl/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/gl/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/gl/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/gl/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/gl/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/gl/gl.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/he/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/he/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/he/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/he/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/he/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/he/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/he/he.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ia/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ia/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ia/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ia/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ia/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ia/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ia/ia.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/it/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/it/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/it/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/it/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/it/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/it/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/it/it.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ja/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ja/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ja/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ja/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ja/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ja/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ja/ja.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/kn/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/kn/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/kn/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/kn/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/kn/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/kn/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/kn/kn.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ko/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ko/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ko/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ko/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ko/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ko/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ko/ko.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lb/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lb/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lb/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lb/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lb/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lb/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lb/lb.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lki/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lki/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lki/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lki/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lki/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lki/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lki/lki.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lt/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lt/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lt/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lt/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lt/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lt/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/lt/lt.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/mk/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/mk/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/mk/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/mk/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/mk/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/mk/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/mk/mk.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/nl/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/nl/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/nl/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/nl/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/nl/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/nl/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/nl/nl.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/oc/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/oc/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/oc/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/oc/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/oc/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/oc/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/oc/oc.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pl/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pl/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pl/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pl/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pl/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pl/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pl/pl.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt-br/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt-br/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt-br/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt-br/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt-br/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt-br/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt-br/pt-br.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/pt/pt.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/qqq/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/qqq/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/qqq/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/qqq/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/qqq/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/qqq/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/qqq/qqq.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ru/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ru/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ru/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ru/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ru/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ru/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/ru/ru.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/scn/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/scn/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/scn/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/scn/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/scn/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/scn/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/scn/scn.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sco/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sco/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sco/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sco/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sco/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sco/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sco/sco.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sl/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sl/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sl/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sl/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sl/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sl/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sl/sl.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sv/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sv/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sv/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sv/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sv/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sv/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/sv/sv.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/tr/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/tr/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/tr/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/tr/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/tr/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/tr/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/tr/tr.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/uk/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/uk/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/uk/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/uk/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/uk/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/uk/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/uk/uk.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/vi/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/vi/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/vi/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/vi/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/vi/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/vi/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/vi/vi.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/zh-hans/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/zh-hans/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/zh-hans/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/zh-hans/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/zh-hans/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/zh-hans/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/localization/zh-hans/zh-hans.js
/usr/share/javascript/mathjax/test/examples.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/index-images.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/index.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/localization.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-all-at-once.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-asciimath.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-autoload.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-dynamic-2.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-dynamic-steps.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-dynamic.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-eqnum.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-eqrefs.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-loader-config.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-loader.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-macros.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-mediawiki-texvc.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-mml.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-signals.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample-tex.html
/usr/share/javascript/mathjax/test/sample.html
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/MathJax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/AM_CHTML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/AM_CHTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/AM_HTMLorMML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/AM_HTMLorMML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/AM_SVG-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/AM_SVG.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/Accessible-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/Accessible.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/MML_CHTML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/MML_CHTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/MML_HTMLorMML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/MML_HTMLorMML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/MML_SVG-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/MML_SVG.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/MMLorHTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/Safe.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-AMS-MML_HTMLorMML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-AMS-MML_HTMLorMML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-AMS-MML_SVG-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-AMS-MML_SVG.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-AMS_CHTML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-AMS_CHTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-AMS_HTML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-AMS_HTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-AMS_SVG-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-AMS_SVG.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-MML-AM_CHTML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-MML-AM_CHTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-MML-AM_HTMLorMML-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-MML-AM_HTMLorMML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-MML-AM_SVG-full.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/TeX-MML-AM_SVG.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/default.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/config/local/local.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/AssistiveMML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/CHTML-preview.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/HTML-CSS/handle-floats.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/MatchWebFonts.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/MathEvents.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/MathML/content-mathml.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/MathML/mml3.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/MathZoom.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/Safe.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/AMScd.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/AMSmath.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/AMSsymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/HTML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/action.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/autobold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/autoload-all.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/bbox.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/begingroup.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/boldsymbol.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/cancel.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/color.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/enclose.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/extpfeil.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/mathchoice.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/mediawiki-texvc.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/mhchem.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/newcommand.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/noErrors.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/noUndefined.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/unicode.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/TeX/verb.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/accessibility-menu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/asciimath2jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/fast-preview.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/jsMath2jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/mml2jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/tex2jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/extensions/toMathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/Dingbats.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/MiscMathSymbolsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/MiscMathSymbolsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/MiscSymbolsAndArrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/SupplementalArrowsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/element/mml/optable/SupplementalArrowsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/AsciiMath/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/AsciiMath/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/a.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/b.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/c.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/d.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/e.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/f.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/fr.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/g.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/h.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/i.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/j.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/k.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/l.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/m.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/n.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/o.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/opf.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/p.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/q.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/r.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/s.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/scr.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/t.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/u.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/v.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/w.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/x.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/y.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/entities/z.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/MathML/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/TeX/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/input/TeX/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/autoload/annotation-xml.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/autoload/maction.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/autoload/menclose.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/autoload/mglyph.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/autoload/mmultiscripts.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/autoload/ms.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/autoload/mtable.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/autoload/multiline.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/AMS-Regular.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Caligraphic-Bold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Fraktur-Bold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Fraktur-Regular.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Main-Bold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Math-BoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/SansSerif-Bold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/SansSerif-Italic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/SansSerif-Regular.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Script-Regular.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/Typewriter-Regular.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/CommonHTML/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/autoload/annotation-xml.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/autoload/maction.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/autoload/menclose.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/autoload/mglyph.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/autoload/mmultiscripts.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/autoload/ms.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/autoload/mtable.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/autoload/multiline.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/blank.gif
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Size7/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/Neo-Euler/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Alphabets/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Alphabets/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Alphabets/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Arrows/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Fraktur/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Latin/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Latin/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Latin/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Main/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Main/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Main/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Marks/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Marks/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Marks/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Misc/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Misc/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Misc/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Normal/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Normal/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Normal/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Operators/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/SansSerif/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/SansSerif/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/SansSerif/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Script/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Script/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Shapes/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Shapes/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Symbols/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Variants/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Variants/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Variants/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX-Web/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/AlphaPresentForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/BBBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/BoldFraktur.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/ControlPictures.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/CurrencySymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/Cyrillic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/GreekBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/GreekSSBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/IPAExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/LatinExtendedAdditional.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/LatinExtendedD.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MathBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MathSSBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MiscMathSymbolsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MiscMathSymbolsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/NumberForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/PhoneticExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/SuperAndSubscripts.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Bold/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/AlphaPresentForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/ControlPictures.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/CurrencySymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/Cyrillic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/GreekBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/GreekSSBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/IPAExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/LatinExtendedAdditional.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/MathBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/MathBoldScript.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/MathSSItalicBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/BoldItalic/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/AlphaPresentForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/ControlPictures.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/CurrencySymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/Cyrillic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/GreekItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/IPAExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/LatinExtendedAdditional.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/MathItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/MathSSItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/MathScript.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Italic/ij.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/AlphaPresentForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/BBBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/BlockElements.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/BoldFraktur.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/CJK.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/ControlPictures.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/CurrencySymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Cyrillic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Dingbats.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Fraktur.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekSSBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/GreekSSBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Hiragana.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/IPAExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/LatinExtendedAdditional.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/LatinExtendedD.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathBoldItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathBoldScript.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathSSBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathSSItalic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathSSItalicBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathScript.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MathTT.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MiscMathSymbolsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MiscMathSymbolsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MiscSymbolsAndArrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/NumberForms.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/PhoneticExtensions.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/Specials.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/SuperAndSubscripts.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/SupplementalArrowsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/SupplementalArrowsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/General/Regular/ij.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsD/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsD/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsD/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsSm/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsSm/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsSm/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUp/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUp/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUp/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpD/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpD/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpD/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpSm/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpSm/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/IntegralsUpSm/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Bold/PrivateUse.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/BoldItalic/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/BoldItalic/PrivateUse.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Italic/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Italic/PrivateUse.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/NonUnicode/Regular/PrivateUse.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeFiveSym/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeFiveSym/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeFourSym/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeFourSym/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeFourSym/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeOneSym/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeOneSym/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeOneSym/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeOneSym/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeThreeSym/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeThreeSym/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeThreeSym/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeTwoSym/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeTwoSym/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/SizeTwoSym/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/Variants/Bold/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/Variants/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/Variants/Regular/All.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/fontdata-1.0.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/fontdata-beta.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/BBBold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/Dingbats.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscMathSymbolsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/AMS/Regular/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Caligraphic/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Caligraphic/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Bold/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Bold/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Bold/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Fraktur/Regular/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Greek/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Greek/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Greek/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Greek/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/MiscMathSymbolsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Bold/SupplementalArrowsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Italic/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Italic/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Italic/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Italic/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Regular/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Regular/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Main/Regular/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Math/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Math/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Bold/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Bold/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Bold/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Italic/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Italic/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Italic/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/SansSerif/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Script/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Script/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Typewriter/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Typewriter/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Typewriter/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/Typewriter/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/WinChrome/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/WinIE6/Regular/AMS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/WinIE6/Regular/Bold.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/WinIE6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/imageFonts.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/HTML-CSS/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/NativeMML/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/NativeMML/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/PlainSource/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/PlainSource/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/PreviewHTML/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/PreviewHTML/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/autoload/annotation-xml.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/autoload/maction.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/autoload/menclose.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/autoload/mglyph.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/autoload/mmultiscripts.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/autoload/ms.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/autoload/mtable.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/autoload/multiline.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/config.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Asana-Math/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Pagella/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Gyre-Termes/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size6/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Size7/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Latin-Modern/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/NonUnicode/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Normal/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/Neo-Euler/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Alphabets/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Alphabets/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Alphabets/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Alphabets/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Arrows/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Arrows/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/DoubleStruck/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Fraktur/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Latin/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Latin/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Latin/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Latin/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Main/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Main/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Main/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Marks/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Marks/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Marks/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Marks/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Misc/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Misc/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Misc/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Misc/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Monospace/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Normal/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Normal/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Normal/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Operators/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Operators/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/SansSerif/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/SansSerif/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/SansSerif/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Script/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Script/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Shapes/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Shapes/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Shapes/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Size5/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Symbols/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Symbols/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Variants/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Variants/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Variants/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/Variants/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/STIX-Web/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/BoxDrawing.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/Dingbats.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/EnclosedAlphanum.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscMathSymbolsB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/AMS/Regular/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Caligraphic/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Caligraphic/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Bold/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Bold/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Bold/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Fraktur/Regular/PUA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/Arrows.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/CombDiactForSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/Latin1Supplement.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/MathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/MiscMathSymbolsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/MiscTechnical.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Bold/SupplementalArrowsA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/GeneralPunctuation.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/GeometricShapes.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/GreekAndCoptic.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/LatinExtendedA.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/LatinExtendedB.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/LetterlikeSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/MiscSymbols.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/SpacingModLetters.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Main/Regular/SuppMathOperators.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Math/BoldItalic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Math/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Bold/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Bold/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Bold/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Bold/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Italic/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Italic/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Italic/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Italic/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/SansSerif/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Script/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Script/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Size1/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Size2/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Size3/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Size4/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Typewriter/Regular/BasicLatin.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Typewriter/Regular/CombDiacritMarks.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Typewriter/Regular/Main.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/Typewriter/Regular/Other.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/fontdata-extra.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/fonts/TeX/fontdata.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/jax/output/SVG/jax.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ast/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ast/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ast/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ast/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ast/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ast/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ast/ast.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bcc/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bcc/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bcc/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bcc/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bcc/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bcc/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bcc/bcc.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bg/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bg/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bg/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bg/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bg/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bg/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/bg/bg.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/br/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/br/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/br/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/br/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/br/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/br/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/br/br.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ca/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ca/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ca/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ca/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ca/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ca/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ca/ca.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cdo/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cdo/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cdo/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cdo/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cdo/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cdo/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cdo/cdo.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ce/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ce/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ce/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ce/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ce/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ce/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ce/ce.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cs/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cs/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cs/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cs/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cs/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cs/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cs/cs.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cy/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cy/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cy/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cy/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cy/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cy/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/cy/cy.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/da/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/da/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/da/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/da/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/da/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/da/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/da/da.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/de/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/de/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/de/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/de/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/de/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/de/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/de/de.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/diq/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/diq/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/diq/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/diq/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/diq/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/diq/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/diq/diq.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/en/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/en/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/en/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/en/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/en/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/en/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/en/en.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/eo/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/eo/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/eo/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/eo/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/eo/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/eo/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/eo/eo.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/es/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/es/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/es/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/es/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/es/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/es/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/es/es.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fa/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fa/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fa/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fa/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fa/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fa/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fa/fa.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fi/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fi/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fi/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fi/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fi/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fi/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fi/fi.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fr/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fr/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fr/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fr/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fr/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fr/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/fr/fr.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/gl/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/gl/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/gl/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/gl/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/gl/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/gl/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/gl/gl.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/he/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/he/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/he/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/he/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/he/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/he/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/he/he.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ia/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ia/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ia/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ia/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ia/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ia/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ia/ia.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/it/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/it/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/it/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/it/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/it/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/it/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/it/it.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ja/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ja/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ja/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ja/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ja/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ja/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ja/ja.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/kn/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/kn/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/kn/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/kn/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/kn/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/kn/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/kn/kn.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ko/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ko/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ko/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ko/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ko/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ko/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ko/ko.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lb/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lb/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lb/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lb/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lb/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lb/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lb/lb.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lki/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lki/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lki/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lki/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lki/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lki/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lki/lki.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lt/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lt/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lt/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lt/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lt/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lt/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/lt/lt.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/mk/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/mk/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/mk/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/mk/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/mk/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/mk/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/mk/mk.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/nl/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/nl/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/nl/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/nl/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/nl/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/nl/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/nl/nl.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/oc/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/oc/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/oc/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/oc/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/oc/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/oc/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/oc/oc.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pl/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pl/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pl/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pl/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pl/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pl/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pl/pl.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt-br/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt-br/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt-br/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt-br/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt-br/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt-br/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt-br/pt-br.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/pt/pt.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/qqq/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/qqq/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/qqq/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/qqq/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/qqq/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/qqq/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/qqq/qqq.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ru/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ru/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ru/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ru/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ru/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ru/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/ru/ru.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/scn/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/scn/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/scn/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/scn/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/scn/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/scn/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/scn/scn.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sco/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sco/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sco/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sco/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sco/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sco/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sco/sco.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sl/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sl/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sl/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sl/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sl/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sl/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sl/sl.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sv/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sv/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sv/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sv/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sv/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sv/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/sv/sv.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/tr/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/tr/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/tr/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/tr/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/tr/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/tr/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/tr/tr.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/uk/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/uk/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/uk/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/uk/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/uk/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/uk/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/uk/uk.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/vi/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/vi/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/vi/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/vi/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/vi/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/vi/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/vi/vi.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/zh-hans/FontWarnings.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/zh-hans/HTML-CSS.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/zh-hans/HelpDialog.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/zh-hans/MathML.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/zh-hans/MathMenu.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/zh-hans/TeX.js
/usr/share/javascript/mathjax/unpacked/localization/zh-hans/zh-hans.js