Списък на файловете в пакета libgomp1-mips64-cross в stretch, архитектура all

/usr/mips64-linux-gnuabi64/lib/libgomp.so.1
/usr/mips64-linux-gnuabi64/lib/libgomp.so.1.0.0
/usr/share/doc/libgomp1-mips64-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgomp1-mips64-cross